3. Hovedkreds holdturnering 2014/15
DSU logo


Hvor spilles
de kommende kampe?Nyheder

Serie 1 og 10-kampsreglen

Da holdene i Serie 1 jo kommer til at spille flere end det sædvanlige antal kampe i indeværende sæson, har FSU vedtaget at undtage næste runde, dvs. 2. runde i slutspillet, fra 10-kampsregnskabet. Serie 1 kampe spillet i slutspillets 2. runde tæller altså ikke med i de maksimale 10 kampe, der nævnes i holdturneringsreglementets § 10, stk. 5.
Ken L. Rasmussen 18. februar 2015+ Serie 1 (fortsat)
Slutspilsgrupperne er blevet ajourført og der kan indberettes fremadrettet.
Ken L. Rasmussen 7. februar 2015

+ Serie 1
Her inden sidste runde i grundspillet i Serie 1, skal der lige mindes om at nr. 1-3 fra hver kreds kvalificerer sig til slutspillets Gruppe 1, mens de resterende fem hold placeres i Gruppe 2. Fra grundspillet tager hvert hold resultaterne (brætpoint og matchpoint) af de indbyrdes kampe med sig over i slutspilsgrupperne, hvor der så spilles yderligere tre (el. to) kampe mod holdene fra den anden kreds.
I Gruppe 1 spilles der om oprykning til Fynsserien (to hold rykker op). Der er ingen nedrykning fra Gruppe 2.

Bemærk at et holds placering bestemmes af antal brætpoint og i tilfælde af ligestilling, af matchpoint.
Ken L. Rasmussen 23. januar 2015

+ Program for sæsonen 2014/15
kan hentes på Fynsk Skak Unions hjemmeside, se under holdskak fanen (31/12-14).
Ken L. Rasmussen 31. december 2014

+ Nyt fra klubberne
Ejby Skakklub har fået nyt spillested:
Fælleshuset
Blommegrenen 9
5592 Ejby
Ken L. Rasmussen 31. december 2014

+ Dispensationer
Thomas Johansen (Fåborg) er fritaget for noteringspligt.

Henning Nielsen (Sydøstfyn) er fritaget for noteringspligt -
og kan medbringe eget bræt og brikker med stor farvekontrast
mellem sort og hvid.

Villy Nielsen (Læseforeningen) er fritaget for noteringspligt.

Erling Rasmussen (Læseforeningen) er fritaget for noteringspligt

Simon Porsager (Odense) medbringer hjælper, der udfører træk,
trykker på ur og noterer trækkene efter Simon Porsagers anvisninger.
Ken L. Rasmussen 18. november 2014

+ Turneringskomite
Erik G. Andresen (Nyborg)
John Algreen-Ussing (Assens)
Michael Nielsen (Læseforeningen)
Ken L. Rasmussen 18. november 2014

+ Holdturneringssystemet i drift.
Fyns Skak Unions holdturnerings system er nu i drift. Klubberne må meget gerne tilgå systemet og opdatere deres styrkeliste og kluboplysninger m.m.. De som har afviklet hjemmekampe må meget gerne indberette kampene - så vil Holdturneringslederen tage sig af godkendelser m.v. bagefter.
Husk hvis i har fået nye spillere, og disse ikke fremgår på de indlagte styrkelister, at de skal meldes ind i DSU for at kunne benyttes her i systemet.
God sæson til alle
Poul Jacobsen 16. november 2014

Holdturneringen

De sidste partier er spillet.
Holdturneringen er afsluttet.

På gensyn næste sæson!!